WETTIGE DOKUMENTASIE OM N SIVIELE HUWELIK VIR SUID-AFRIKAANSE BURGERS TE VOLTREK


Die huweliksbevestiger het die volgende wettige dokumentasie nodig om ‘n wettige huwelik te voltrek:

  • Drie (3) gekleurde of swart en wit identiteitsgrootte fotos van beide partye.
  • 2 (twee) duidelike ongesertifiseerde afskrifte vanbeide partye se identiteitsdokumente (OORSPRONKLIKE IDENTITEITSDOKUMENTE MOET GETOON WORD OM SERTIFISERING VAN AFSKRIFTE TE KAN BEVESTIG OP DAG VAN DIE HUWELIK)
  • ‘n Tydelike identiteitsdokument sal aanvaar word wat nie ouer as 3 MAANDE is nie
  • GEEN geboortesertifikate is enigsins aanvaarbaar nie
  • Bewys van residensiele adres (geen posadres sal aaanvaar word nie)
  • Indien u buite gemeenskap van goedere gaan trou, word die HVK benodig wat op n briefhoof van die betrokke prokureur asook die betrokke prokureur se handtekening en stempel daarop aangebring is.
  • Indien u van tevore getroud was en geskei is, benodig ons 2 duidelike afskrifte van die FINALE EGSKEIDINGSBEVEL wat deur die HOF gestempel en geteken is (GEEN DAGVAARDIGING OF OOREENKOMS SAL AANVAAR WORD NIE)
 •