WETTIGE DOKUMENTASIE OM CIVIL UNION( DIESELFDE GESLAG HUWELIK)

 VIR ‘N SUID-AFRIKAANSE BURGER MET ‘N NIE SUID-AFRIKAANSE BURGER TE VOLTREK


BELANGRIKE INLIGTING: WANNEER ‘N SUID-AFRIKAANSE BURGER MET ‘N NIE-SUID-AFRIKAANSE BURGER TROU MOET HULLE VIR N ONDERHOUD BY DIE DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE SAKE GAAN WAAR DIE HUWELIKSBEVESTIGER GEREGISTREER IS.


Die huweliksbevestiger het die volgende wettige dokumentasie nodig om ‘n wettige huwelik te voltrek:

Suid- Afrikaanse Bruger:

  • Drie (3) gekleurde  identiteitsgrootte fotos van elk bruide en bruidegomme
  • Twee (2) duidelike ongesertifiseerde afskrifte van die bruide/bruidegomme se identiteitsdokument (OORSPRONKLIKE IDENTITEITSDOKUMENT MOET GETOON WORD OM SERTIFISERING VAN AFSKRIFTE TE KAN BEVESTIG OP DAG VAN DIE HUWELIK)
  • ‘n Tydelike identiteitsdokument sal aanvaar word wat nie ouer as 3 MAANDE is nie

Nie Suid-Afrikaanse Burger:

  • Drie (3) gekleurde  identiteitsgrootte fotos van elk bruide en bruidegomme
  •  Twee (2) duidelike ongesertifiseerde afskrifte van die bruide/bruidegomme se WETTIGE Paspoort (OORSPRONKLIKE PASPOORT MOET GETOON WORD OM SERTIFISERING VAN AFSKRIFTE TE KAN BEVESTIG OP DIE DAG VAN DIE HUWELIK)
  • Twee (2) duidelike afskrifte van die bewys van die geldige Visum of die bewys van stempel tot toegang in paspoort
  •  Twee (2) duidelike Engels vertaalde afskrifte van die huwelikstatusbrief van die land van oorsprong 

Suid- Afrikaanse Burger en Nie Suid-Afrikaanse Burger:

  • Bewys van residensiele adres (geen posadres sal aaanvaar word nie)
  • Twee (2) Getuies word benodig vir die teken van die huweliksregister (Een aan die bruid en Een aan die bruidegom se kant).
   • Die getuies MOET Suid-Afrikaanse Burgers en bo die ouderdom van 18 jaar wees
  • Twee (2) duidelike ongesertifiseerde afrskrifte van beide getuies se identiteitsdokumente word benodig (OORSPRONKLIKE IDENTITEITSDOKUMENTE MOET GETOON WORD OP DAG VAN HUWELIK)

Belangrike inligting om op te let:

  • GEEN geboortesertifikate is enigsins aanvaarbaar nie
  •  Indien u buite gemeenskap van goedere gaan trou, word die HVK in Engels benodig wat op n briefhoof van die betrokke prokureur asook die betrokke prokureur se handtekening en stempel daarop aangebring.is.
  •  Indien u vantevore getroud was en geskei is, benodig ons 2 duidelike Engels vertaalde afskrifte van die FINALE EGSKEIDINGSBEVEL wat deur die HOF gestempel en geteken is (GEEN DAGVAARDIGING OF OOREENKOMS SAL AANVAAR WORD NIE)
  • Indien u voorheen getroud was en u eggenoot/e is oorlede, benodig ons 2 duidelike Engels vertaalde afskrifte van die doodsertifikaat (OORSPRONKLIKE DOODSERTIFIKAAT SAL GETOON MOET WORD)
  • Die egpaar ontvang op die dag van die huwelik die oorspronklike DH1766 (huweliksregister) asook die DH1765 (Suid-Afrikaanse handgeskrewe huweliksertifikaat)
  • Dit is die verantwoordelikheid van die huweliksbevestiger om BINNE 3 DAE na die huwelik voltrek is by DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE SAKE te gaan registreerCIV