WETTIGE DOKUMENTASIE OM ‘n CIVIL UNION (DIESELFDE GELSAG HUWELIK)

VIR SUID-AFRIKAANSE BURGERS TE VOLTREK


Die huweliksbevestiger het die volgende wettige dokumentasie nodig om ‘n wettige huwelik te voltrek:

  • Drie (3) gekleurde  identiteitsgrootte fotos van  bruide/bruidegomme elk.
  • Twee (2) duidelike ongesertifiseerde afskrifte van die bruide en bruidegomme se identiteitsdokumente (OORSPRONKLIKE IDENTITEITSDOKUMENTE MOET GETOON WORD OM SERTIFISERING VAN AFSKRIFTE TE KAN BEVESTIG OP DAG VAN DIE HUWELIK)
  • Bewys van residensiele adres (geen posadres sal aaanvaar word nie)
  • Indien u buite gemeenskap van goedere gaan trou, word die HVK  benodig wat op n briefhoof van die betrokke prokureur asook die betrokke prokureur se handtekening en stempel daarop aangebring is.
  • Twee (2) Getuies word benodig vir die teken van die huweliksregister (Een aan die bruide en Een aan die bruidegomme se kant)
   • Die getuies MOET Suid-Afrikaanse Burgers wees en bo die ouderdom van 18 jaar oud wees
  • Twee (2) duidelike ongesertifiseerde afrskrifte van beide getuies se identiteitsdokumente word benodig (OORSPRONKLIKE IDENTITEITSDOKUMENTE MOET GETOON WORD OP DAG VAN HUWELIK)
 •  

Belangrike inligting om op te let:

   • ‘n Tydelike identiteitsdokument sal aanvaar word wat nie ouer as 3 MAANDE is nie
   • GEEN geboortesertifikate is enigsins aanvaarbaar nie
   • Indien u vantevore getroud was en geskei is, benodig ons 2 duidelike afskrifte van die FINALE EGSKEIDINGSBEVEL wat deur die HOF gestempel en geteken is (GEEN DAGVAARDIGING OF OOREENKOMS SAL AANVAAR WORD NIE)
   • Indien u voorheen getroud was en u eggenoot/e is oorlede, benodig ons 2 duidelike afskrifte van die doodsertifikaat (OORSPRONKLIKE DOODSERTIFIKAAT SAL GETOON MOET WORD)
   • Die egpaar ontvang op die dag van die huwelik die oorspronklike DH1766 (huweliksregister) asook die DH1765  (Suid-Afrikaanse handgeskrewe huweliksertifikaat)
   • Dit is die verantwoordelikheid van die huweliksbevestiger om BINNE 3 DAE na die huwelik  voltrek is die Huwelik  by DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE SAKE te gaan registreer