Header
LegalContact us
~ LEGAL ~
(Klik hier om hierdie inligting in Engels te lees)

Die huweliksbevestiger het die volgende wettige dokumentasie nodig om ’n wettige huwelik te voltrek:

Suid-Afrikaanse burgers
Twee ongesertifiseerde afskrifte van die bruid en bruidegom se Suid-Afrikaanse identiteitsdokumente of paspoorte, sowel as die oorspronklike identiteitsdokument. Sowel as drie paspoort fotos elk.

Nie-Suid-Afrikaanse burgers
Twee ongesertifiseerde afskrifte van u geldige paspoorte en visums, sowel as die oorspronklike paspoorte en visums.  

Ons aanvaar geen tydelike identiteitsdokumente of bestuurderslisensies nie.

Suid-Afrikaanse burgers
Indien u vantevore getroud was, het ons ’n afskrif van die finale egskeidingsbevel waarop die hofstempel aangebring is, nodig.  Ons vereis nie die volle ooreenkoms nie.

Nie-Suid-Afrikaners
Indien u vantevore getroud was, het  ons ’n Engelse vertaling van die finale egskeidingsbevel waarop die hof of ambassade se stempel aangebring is, nodig.

Suid-Afrikaanse burgers
Indien u vantevore getroud was en u eggenoot/eggenote oorlede is, het  ons die oorspronklike doodsertifikaat en twee ongesertifiseerde afskrifte daarvan nodig.

Nie-Suid-Afrikaners
Indien u vantevore getroud was en u eggenoot/eggenote oorlede is, het  ons ’n Engelse vertaling van die oorspronklike doodsertifikaat en twee ongesertifiseerde afskrifte daarvan nodig.

Indien u buite gemeenskap van goedere gaan trou, het  ons ’n prokureursbrief wat deur die prokureur op ‘n briefhoof onderteken is, nodig.

Ons het nie die huwelikskontrak nodig nie.

Daar word nie vereis dat die huwelikskontrak ten tye van die voltrekking van die huwelik reeds geregistreer moet wees nie.

Maak asseblief seker dat die huwelikskontrak voor die datum van u huweliksdag gedateer is.

U het nie ‘n huwelikskontrak nodig om binne gemeenskap van goedere te trou nie.  Die huwelikstatus kan nie na voltrekking van die huwelik gewysig word nie.

U het twee Suid-Afrikaanse burgers bo die ouderdom van 18 jaar nodig as getuies op u huweliksdag.

Ons het twee ongesertifiseerde afskrifte van albei getuies se identiteitsdokumente of paspoorte nodig, sowel as hulle oorspronklike dokumente.

VEREISTES

Albei partye moet tot die huwelik instem.

Ons volgrek huwelike van Maandae tot Saterdae; ‘n telefoniese afspraak is ‘n voorvereiste.

Die volle betaalbare bedrag is veertien dae voor die voltrekking van die huwelik in die bankrekening betaalbaar.

Indien u wil kanselleer, moet u aan ons ’n faks stuur drie dae voor die huweliksdag. 

Indien u ’n dag voor die tyd of op die dag van die huwelik kanselleer of geensins opdaag vir u afspraak nie, word die geld nie terugbetaal nie. 

Wanneer u ’n telefoniese afspraak maak, ontvang u ’n verwysingsnommer wat u moet gebruik wanneer u die geld in ons rekening inbetaal.

Ons voltrek siviele troues by ons kantoor in Faerie Glen, u huis of ’n onthaalsaal van u keuse.

Volgens wet is ons nou vereis om u huwelikstatus voor die tyd na te gaan. Suid Afrikaanse burgers moet aan ons hul ID nommers sms, en nie-burgers moet aan ons hul dolumentasie bring, voor die huweliks dag.

Verduideliking van huweliks status

In Gemeenskap van Goedere
Dit beteken dat alle goedere van beide partye, wat voor en tydens die huwelik aangewin is, eweredig aan beide partye behoort.

Buite Gemeenskap van Goedere, met die aanwas
Dit beteken dat all goedere van beide partye, wat na die huwelik aangewin is, eweredig aan albei partye behoort.

Buite Gemeenskap van Goedere, sonder die aanwas
Dit beteken dat alle goedere van albei partye, aan die individuele partye behoort.

Ons prokureur het meer as 30 jaar ondervinding in die veld, en sal graag help met die opstel van die nodige kontrakte en om hierdie opsies in meer detail aan u te verduidelik.

 

Q 4 U diens

    •  Gedrukte S.A. huwelik Sertifikate vir R100
    • Gedrukte S.A. geboorte Sertifikate vir R100
    • Gedrukte internasionale huwelik sertifikate vir R550
    • Gedrukte internasionale geboorte sertifikate vir R550